Centri podrške

Ovde možete pronaći informacije koje će vam pomoći u planiranju zdravog i ispunjenog života dok ste na dijalizi ili na nekom drugom načinu lečenja hronične bolesti bubrega (HBI).

Hronična bolest bubrega - korisni materijali

OPCIJE LEČENJA BOLESTI BUBREGA

Preuzmite

Istražite opcije lečenja

Film o različitim opcijama lečenja

Pregledati

Pronađite odgovore koji su vam potrebni

Film o hroničnoj bolesti bubrega

Pregledati

Hemodijaliza (HD)

Film o hemodijalizi (HD)

Pregledati

Živeti dobro na dijalizi

Načini da ostanete fizički i mentalno jaki tokom svog lečenja

Pregledati

Živeti sa dijalizom

Film o životu sa dijalizom

Pregledati

Peritoneumska dijaliza (PD)

Film o peritoneumskoj dijalizi (PD)

Pregledati

Poređenje opcija dijalize

Kratka lista prednosti svake od dijaliza

Preuzmite

Živeti dobro na dijalizi

Film o životu sa hroničnom bolešću bubrega

Preuzmite

Mini vodič termina za hroničnu bolest bubrega

Mini vodič termina za hroničnu bolest bubrega

Preuzmite

Pregled hronične bolesti bubrega i opcija lečenja

Kratak pregled bolesti i opcija lečenja

Preuzmite