Centri podrške

Ovde možete pronaći informacije koje će vam pomoći u planiranju zdravog i ispunjenog života dok ste na dijalizi ili na nekom drugom načinu lečenja hronične bolesti bubrega (HBI).

Hronična bolest bubrega - korisni materijali

OPCIJE LEČENJA BOLESTI BUBREGA

View resource

Istražite opcije lečenja

Film o različitim opcijama lečenja

View resource

Pronađite odgovore koji su vam potrebni

Film o hroničnoj bolesti bubrega

View resource

Hemodijaliza (HD)

Film o hemodijalizi (HD)

View resource

Živeti dobro na dijalizi

Načini da ostanete fizički i mentalno jaki tokom svog lečenja

View resource

Živeti sa dijalizom

Film o životu sa dijalizom

View resource

Peritoneumska dijaliza (PD)

Film o peritoneumskoj dijalizi (PD)

View resource

Poređenje opcija dijalize

Kratka lista prednosti svake od dijaliza

View resource

Živeti dobro na dijalizi

Film o životu sa hroničnom bolešću bubrega

View resource

Mini vodič termina za hroničnu bolest bubrega

Mini vodič termina za hroničnu bolest bubrega

View resource

Pregled hronične bolesti bubrega i opcija lečenja

Kratak pregled bolesti i opcija lečenja

View resource