Istražite opcije lečenja

Pronalaženje opcije lečenja hronične bolesti bubrega (HBI) koja najviše odgovara vašim fizičkim, emocionalnim i životnim potrebama može da poboljša kvalitet života i pružiti vam unutrašnji mir.

Većina ljudi koji žive sa hroničnom bolešću bubrega (HBI) leči se dijalizom – bilo kod kuće, bilo u bolnici. Dijaliza je proces koji uključuje uklanjanje toksičnih materija i viška tečnosti iz krvi koje bubrezi više nisu u mogućnosti da filtriraju. Dijalizom se krv filtrira kroz membranu koja oponaša zdrav bubreg. Ova membrana može biti sintetička, kao što je kod dijalizatora, ili može biti prirodna membrana vašeg organizma, peritoneum. Tokom dijalize, male toksične materije prolaze kroz ovu membranu u tečnost zvanu dijalizat, čineći krv čistom.

PD patient and partner sleeping during APD therapy

Peritoneumska dijaliza (PD)

Peritoneumska dijaliza (PD) prečišćava vašu krv dok se dijalizni rastvor nalazi u vašoj peritoneumskoj duplji koristeći kao filter peritoneum, omotač abdomena (trbušna maramica). Zbog toga se može sprovoditi kod kuće, na poslu, na putovanju. Možete je obavljati samostalno ili uz pomoć negovatelja, staratelja ili člana porodice. Peritoneumsku dijalizu (PD) možete obavljati tokom dana ili noću, dok spavate, čime dobijate na fleksibilnosti u planiranju tretmana u odnosu na druge obaveze. Peritoneumska dijaliza (PD) se obično obavlja svakodnevno.

Home HD patient performing dialysis at home while reading a book

Kućna hemodijaliza (kućna HD)

Tokom hemodijalize, krv se prečišćava pomoću aparata i sintetičke membrane, dijalizatora. Kao i peritoneumska dijaliza (PD), može se sprovoditi kod kuće, tokom dana ili noću dok spavate, obično uz pomoć negovatelja. Mogućnost da se lečite bez pomoći medicinskih radnika vam može omogućiti da planirate raspored svojih tretmana u odnosu na druge obaveze i planove. Kućna hemodijaliza (HD) se uglavnom obavlja 3 do 6 puta nedeljno.

In-centre HD patient performing therapy while talking to clinician

Bolnička hemodijaliza (HD)

Hemodijaliza (HD) takođe može da se obavlja u bolnici ili centru za dijalizu pod nadzorom lekara. Bolnička hemodijaliza (bolnička HD) obično zahteva odlazak u bolnicu ili na kliniku tri puta nedeljno radi obavljanja terapije koja svaki put traje od 3 do 5 sati. Vaša terapija će biti pažljivo nadgledana i bićete u prilici da direktno lekaru postavite pitanja. Pored toga, bićete u društvu ljudi koji imaju sličnu terapiju.

Man and woman sitting in their home, talking and enjoying a cup of coffee

Upoređivanje opcija dijalize

Važno je zapamtiti da neće svaka vrsta dijalize odgovarati vašim fizičkim, kliničkim, emocionalnim i životnim potrebama. Svaka terapija ima prednosti i mane. Trebalo bi da se pripremite da porazgovarate o njima s lekarom da biste bili sigurni da ćete izabrati opciju koja baš vama odgovara.

Uporedite opcije lečenja
Image of a body with an animation of kidneys showing, and an image of oral medications

Ostale opcije lečenja hronične bolesti bubrega (HBI)

Pored dijalize, postoje i druge opcije lečenja koje biste mogli uzeti u obzir. Ako zadovoljavate neophodne uslove, možete razmotriti transplantaciju bubrega. Za neke bi pak bilo odgovarajuće konzervativno medicinsko lečenje.

Patient riding a bike and spending time outside

Živite dobro na dijalizi

Bez obzira na to koju vrstu lečenja odaberete, vaš fizički i emocionalani oporavak je presudan za kvalitetan život sa hroničnom bolešću bubrega (HBI). Sledeći korak je da prihvatite zdrave navike i da živite svoj život onako kako želite.