Bolnička hemodijaliza (bolnička HD)

Bolnička hemodijaliza (bolnička HD) je terapija kod koje se vaša krv filtrira van tela uz pomoć aparata za hemodijalizu i dijalizatora. Ovde možete saznati više o bolničkoj hemodijalizi (bolnička HD).

Šta je bolnička hemodijaliza (bolnička HD)?

Hemodijaliza (HD) je vrsta dijalize kod koje se krv filtrira van tela pomoću aparata za dijalizu i dijalizatora, filtera koji ima funkciju veštačkog bubrega.

Side view - female patient on Artis Physio Plus reading a book-2.jpg

Kako se obavlja bolnička hemodijaliza (bolnička HD)?

Ako ste na bolničkoj hemodijalizi (bolnička HD), ići ćete u bolnicu ili dijalizni centar otprilike 3 puta nedeljno na tretmane koji obično traju od 3 do 5 sati, u zavisnosti od doze dijalize koju vam je lekar propisao. Tokom tretmana o vama će brinuti medicinska sestra, tehničar ili lekar.

Image of a dialysis clinic showing both day and night

Izbor vrste bolničke hemodijalize (bolnička HD)

Ako vi i vaš lekar odlučite da je bolnička hemodijaliza (bolnička HD) najbolji vid lečenja za vas, možda možete birati da obavljate bolničke tretmane tokom dana (dnevna HD) ili, ukoliko postoje mogućnosti za to, noću (noćna HD). Dnevna hemodijaliza (dnevna HD) je najčešće dostupan izbor. Raspored tretmana će biti napravljen prema mogućnostima centra za dijalizu, pri čemu se sagledavaju i vaše potrebe. Dani i satnica u kojima idete na hemodijalizu se prave prema raspoloživim mestima za dijalizu.

Catheter with blood access of HD patient

Priprema za bolničku hemodijalizu (bolnička HD)

Pre nego što počnete sa bolničkom hemodijalizom (bolnička HD), potrebno je da vam se hirurškim putem formira stalni dijalizni pristup pod kožom – fistula. Njome se omogućava protok nefiltrirane krvi iz krvnih sudova kroz aparat za dijalizu i vraćanje čiste krvi nazad u krvotok. Fistuli, koju čine krvni sudovi, se pristupa ubadanjem dve igle.

Nurse speaking to a dialysis patient with their caregiver, about the benefits of ICHD

Pogodnosti bolničke hemodijalize (bolnička HD)

Bolnička hemodijaliza (bolnička HD) se obavlja pod nadzorom vašeg medicinskog tima, što znači da brigu oko tretmana možete prepustiti njima. Možete spavati, čitati, raditi na laptopu, slušati muziku ili raditi nešto drugo što volite. Imaćete priliku i da porazgovarate s drugim pacijentima na dijalizi, razmenite informacije i priče o sličnim ili različitim iskustvima života sa dijalizom.

Koji je sledeći korak?

PD patient and partner sleeping during APD therapy

Kućna peritoneumska dijaliza (PD)

Postoje i druge vrste dijalize – neke od njih se mogu obavljati i kod kuće. Saznajte više o peritoneumskoj dijalizi (PD).

Home hemodialysis patient reading a book on a blue chair during home HD therapy

Kućna hemodijaliza (kućna HD)

Takođe možete obavljati i hemodijalizu u udobnosti vašeg doma. Saznajte više o kućnoj hemodijalizi (KHD).

Image of a body with an animation of kidneys showing, and an image of oral medications

Druge opcije lečenja

Ako vi i vaš lekar odlučite da dijaliza nije dobar vid lečenja za vas, možete uzeti u obzir i druge opcije lečenja. Saznajte više o drugim opcijama lečenja hronične bolesti bubrega (HBI).