Sledeći koraci

Maksimalno iskoristite vreme koje provodite sa svojim zdravstvenim timom, što nekada znači i postavljanje pravog pitanja.

Baxter_DTP_Illustration_ALL-01
Baxter_DTP_Illustration_ALL-02

Dobijanje pravih informacija u pravo vreme

Informacije na ovom sajtu namenjene su da dopunite informacije koje ste dobili od vašeg zdravstvenog tima. Kombinovanje ovih informacija sa onim što su vam već rekli može pomoći da donesete važne odluke o lečenju:

  •  da odlučite da li želite da se lečite ili ne
  • da birate između različitih opcija lečenja
  • da odlučite da li želite da nastavite sa istim načinom lečenja

Šta ćete izabrati zavisi od onoga šta je vama važno.  

3q serbian.jpg

3 dobra pitanja

Kada je u pitanju donošenje odluke o vašem zdravlju, u saradnji sa zdravstvenim timom, dobro je postaviti ova 3 pitanja:

  1. Koje opcije lečenja imam?
  2. Koje su prednosti i nedostatci svake od opcija lečenja?
  3. Kako mogu dobiti podršku koja će mi pomoći da donesem dobru odluku?

Ova tri pitanja su zasnovana na Shepherd HL, et al. Three questions that patients can ask to improve the quality of information physicians give about treatment options: A cross-over trial. Patient Education and Counselling, 2011;84: 379-85

.